Foreldreundersøkelsen 2018

I Lille-Jong Barnehage strekker vi oss langt for å gjøre barn og foreldre mest mulig tilfreds med vårt barnehagetilbud. Det er derfor med stor stolthet at vi kan presentere årets resultatene fra UDIR’s foreldreundersøkelse. På «total tilfredshet» får Lille-Jong barnehage et snitt på 4,9 av 5 totalt. Tusen takk for deltagelsen til alle dere som har deltatt. Ønsker du å se mer på undersøkelsen så ligger den her: