Dagsrytmen

Dagsrytmen i Lille -Jong skal være forutsigbar og være med på å gi barna faste holdepunkter i hverdagen slik at den oppleves trygg. Alle tidene er ca-tider og vi legger vekt på å ha god tid og oversiktlige overgangssituasjoner. For noen barn vil dagsrymen se annerledes ut da barnas egne sove- og spisemønstre tillegges stor vekt.

 

 

07.30             

Barnehagen åpner

 
07.30-08.30 Frokost

Medbrakt for de som ønsker å spise i barnehagen. 

08.30-10.30 Lek, aktiviteter inne/ute, tur

Vi deler oss i Sommerfugler, Marihøner og Maur fra ca. kl. 09.00 til etter soving/hviling.

10.30 Bleieskift og håndvaske

Selvstendighetstrening (hente bleie, ta på seg buksen, ta såpe og vaske/tørke hender selv). Dersom barna er motiverte legger vi til rette for dotrening i samarbeid med foreldrene.

10.45 Samlingsstund

Tilpasset barnehagens planer, barnas alder og interesser.

11.00 Lunsj 

Mat penger dekker:

  • Varmlunsj fem dager i uken
  • Frukt, knekkebrød/brød med pålegg hver dag.

Vi er opptatt av at vi skal ha god tid når vi spiser og at det skal være en hyggelig stund. Barrna tilbys et næringsrikt kosthold med grovt brød og et variert utvalgt av frukt og grønt.

11.30  Sove-/hviletid 

De fleste barna sover ute i vogn, men det er også muligheter for å sove/hvile inne. 

 

Lek inne 

 
13.45

Bleieskift og håndvask

 
14.00

Ettermiddagsmåltid og frukt

 
14.45 -16.45 

Lek og aktiviteter inne/ute

På våren, sommeren og høsten vil vi være mye ute på ettermiddagene.

I vintermånedene får barna selv velge hvilken aktivitet de ønsker å holde på med, og blir deretter fordelt i grupper på forskjellige steder.