Verdier

For å hjelpe oss med å sette visjonen, planene og de andre styringsdokumentene ut i livet har vi valgt et sett med verdier som skal drive oss videre, gjøre oss tydelige og hjelpe oss til å ta beslutninger og gjøre prioriteringer i hverdagen.

Verdiene som skal prege arbeidet vårt er:

TRYGGHET - omsorg og nærhet, faste rutiner, stabile voksne, grensesetting, fokus på barnets beste, respekt

TILSTEDEVÆRELSE - voksne som er tilstede fysisk og psykisk - for barna, foreldrene og hverandre, fleksibilitet, tilbakemeldinger, å glede seg med barna.

TILPASSEDE UTFORDRINGER - individualitet, å se hvert enkelt barn og møte det der det er, gi rike erfaringer og opplevelser, støtte barna i å mestre selv og hjelpe dem å til å strekke seg videre.