Visjon

"En verdifull hverdag i Lille-Jong"

Med denne visjonen ønsker vi at både barn, foreldre og personal skal oppleve en hverdag preget av trygghet, omsorg, gode opplevelser, lek og læring. Barna skal oppleve å bli sett, hørt og kost med. De skal få erfaringer tilpasset seg og sitt behov. Vi er opptatt av at det skal være kvalitet i alle situasjonene som oppstår i hverdagen; levering, lek, måltidder, stell, garderobesituasjonen, utelek, turer, søvn/hvile, samlingstund, aktiviteter og henting.