Visjon

"En verdifull hverdag i Lille-Jong"

Med denne visjonen ønsker vi at både barn, foreldre og personal skal oppleve en hverdag preget av trygghet, omsorg, gode opplevelser, lek og læring. Barna skal oppleve å bli sett, hørt og få masse nærhet og kos. De skal få erfaringer som er tilpasset individuelt og i gruppe. Vi er opptatt av at det skal være kvalitet i alle situasjoner som oppstår i løpet av dagen; levering, lek, måltider, stell, garderobesituasjon, utelek, turer, søvn/hvile, samlingstund, aktiviteter og henting.