Vedtekter

Drift av barnehager reguleres av lover og barnehagens vedtekter. Vedtektene inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstid og oppsigelsestid.

Du kan lese mer om alle barnehages vedtekter her: Vedtekter