Periodeplaner

Gruppenes periodeplan utarbeides for en periode på to måneder. Vi tar utgangspunkt i bestemte tema, og forslag til egnede aktiviteter. Vi er opptatt av være sensitive og tilstede for å kunne fange barnas initiativer og interesse, slik at de kan virke med i hvordan aktivitetene gjennomføres. Evalueringen vi gjør etter periodens første måned, anser vi derfor som viktig og nyttig, for å kunne tilpasse opplegget etter barnas interesser i periodens siste del.

Under kan du laste ned et eksempel på en periodeplan som vi bruker i vår barnehage

 

Eksempel på periodeplan