Foreldreundersøkelsen 2023

Her er resultatet fra foreldreundersøkelsen 2023 i Lille-Jong barnehage SA. Vi takker for tilliten og gode resultater.