Varmmat hver dag

Vi får levert variert varm mat hver dag fra «Barn til bords». Dette startet som et prøveprosjekt, og resulterte i fornøyde barn og voksne. I tillegg har vi smøremåltid på ettermiddagen . Ingen matpakker😋