Lekemiljøer for de yngste barna 😊

Vi jobber med å utvikle og forbedre vårt lekemiljø for barn og personal. Målet er å skape magiske møteplasser, hvor barn kan få utforske og leke der hvor de er i sin utvikling.

I Lille-Jong barnehage ønsker vi å være med på å utvikle robuste barn med god lekekompetanse.

Vi Jobber etter prinsippene i STYD - kommunikasjon, som har fokus på lekemiljøer i barnehager. Hvordan kan vi legge til rette for gode møteplasser hvor barn og personal sammen kan leke og ha det gøy?

De yngste barnas lek er kroppslig. Vi tar utgangspunkt i barnas behov, og endrer lekemiljøene etterhvert som barna trenger nye utfordringer. 

Etter endring av lekemiljøene opplever personalet færre konflikter blant barn. Magiske møteplasser skaper inkludering og en mulighet for alle å delta ut i fra sine egne premisser.