Foreldreundersøkelse

Lille-Jong Barnehage gjennomfører årlig en foreldreundersøkelse. Vi bruker undersøkelsen gjennom utdanningsdirektoratet. Resultatene fra årets og tidligere foreldreundersøkelser finner du her: