Årsplan

Hvert år lager vi en årsplan som inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold følges opp, dokumenteres og vurderes og den beskriver hvordan vi forholder oss til rammeplanens innhold. Årsplanen vår sier også noe om hva vi ønsker å fokusere spesielt på det gjeldende året.

Formålet med årsplan er: 

  • skape et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst retning. Brukes aktivt av personalet hele året og er gjenstand for vurdering på personalmøter og planleggingsdager.
  • informasjon til foreldrene og et utganspunkt for deres mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.
  • et grunnlag for kommunens innsyn med barnehagen.
  • informasjon om og dokumentasjon på barnehagens pedagogiske arbeid til politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

 

Du kan lese hele årsplanen her: Årsplan 2023-2024