Visjon og verdier

"En verdifull hverdag i Lille-Jong"- med utgangspunkt i vårt verdigrunnlag som er, trygghet, tilstedeværelse og tilpassede utfordringer, skal barna i Lille-Jong oppleve en verdifull hverdag.

Vår visjon:

"En verdigfull hverdagdag i Lille-Jong"

 

Vårt verdiggrunnlag:

Trygghet, tilstedeværelse og tilpassede utfordringer.