Foreldreundersøkelsen 2018

I Lille-Jong Barnehage strekker vi oss langt for å gjøre barn og foreldre mest mulig tilfreds med vårt barnehagetilbud. Det er derfor med stor stolthet at vi kan presentere årets resultatene fra UDIR’s foreldreundersøkelse. På «total tilfredshet» får Lille-Jong barnehage et snitt på 4,9 av 5 totalt. Tusen takk for deltagelsen til alle dere som har deltatt.

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Lille-Jong barnehage  (2018)

2018

13 / 18 (72,22 %)

 

09.01.2019

 

Foreldreundersøkelsen 2018


Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

barnehagens utearealer?

2

7

4

0

0

0

3,8

barnehagens lokaler?

11

2

0

0

0

0

4,8

barnehagens leker og utstyr?

10

3

0

0

0

0

4,8

hygienen i barnehagen?

11

2

0

0

0

0

4,8

barnehagens mattilbud?

6

6

1

0

0

0

4,4

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

10

1

2

0

0

0

4,6
Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

-

-

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

-

-

0

0

0

0

4,8

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

-

-

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

11

1

0

1

0

0

4,7
Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

13

0

0

0

0

0

5,0

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

8

5

0

0

0

0

4,6

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

11

2

0

0

0

0

4,8
Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

-

0

-

0

0

0

4,7

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

8

4

1

0

0

0

4,5

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

10

-

0

0

0

-

4,8
Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

-

-

0

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

13

0

0

0

0

0

5,0

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

11

-

-

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

9

-

-

0

0

0

4,5
Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

3

-

4

-

0

3

3,7

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

10

3

0

0

0

0

4,8

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

7

5

1

0

0

0

4,5

 

 

Svært nyttig

Ganske nyttig

Verken nyttig eller unyttig

Litt nyttig

Ikke nyttig

Vet ikke

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

7

4

1

0

1

0

4,2
Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

8

5

0

0

0

0

4,6

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

8

5

0

0

0

0

4,6
Tilvenning og skolestart

 

Ja

Nei

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året?

6

7

 

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

-

-

0

0

0

0

4,8
Tilfredshet

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

12

1

0

0

0

0

4,9

 

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Lille-Jong barnehage  (2018)

2018

13 / 18 (72,22 %)

 

09.01.2019

 

Foreldreundersøkelsen


Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

barnehagens utearealer?

2

7

4

0

0

0

3,8

barnehagens lokaler?

11

2

0

0

0

0

4,8

barnehagens leker og utstyr?

10

3

0

0

0

0

4,8

hygienen i barnehagen?

11

2

0

0

0

0

4,8

barnehagens mattilbud?

6

6

1

0

0

0

4,4

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

10

1

2

0

0

0

4,6
Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

-

-

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

-

-

0

0

0

0

4,8

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

-

-

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

11

1

0

1

0

0

4,7
Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

13

0

0

0

0

0

5,0

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

8

5

0

0

0

0

4,6

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

11

2

0

0

0

0

4,8
Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

-

0

-

0

0

0

4,7

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

8

4

1

0

0

0

4,5

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

10

-

0

0

0

-

4,8
Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

-

-

0

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

13

0

0

0

0

0

5,0

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

11

-

-

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

9

-

-

0

0

0

4,5
Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

3

-

4

-

0

3

3,7

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

10

3

0

0

0

0

4,8

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

7

5

1

0

0

0

4,5

 

 

Svært nyttig

Ganske nyttig

Verken nyttig eller unyttig

Litt nyttig

Ikke nyttig

Vet ikke

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

7

4

1

0

1

0

4,2
Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

8

5

0

0

0

0

4,6

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

8

5

0

0

0

0

4,6
Tilvenning og skolestart

 

Ja

Nei

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året?

6

7

 

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

-

-

0

0

0

0

4,8
Tilfredshet

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

12

1

0

0

0

0

4,9