Foreldreundersøkelsen 2019

Med et totalt score på 5,0 av 5 mulige på "total tilfredshet", er vi ydmyke, takknemlig og utrolig stolt av å kunne presentere åreta resultater av UDIR`s foreldreundersøkelse. I Lille-Jong Barnehage strekker vi oss nemlig langt for å gjøre barn og foreldre mest mulig tilfreds med vårt pedagogiske tilbud, så dette er vi meget godt fornøyde med. Tusen takk for deltagelsen til alle dere som har deltatt.

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Lille-Jong barnehage  (2019)

2019

10 / 15 (66,67 %)

 

07.01.2020

 

Foreldreundersøkelsen

 

 

Tilfredshet

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

10

0

0

0

0

0

5,0

 

 

 


Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

barnehagens utearealer?

1

7

2

0

0

0

3,9

barnehagens lokaler?

7

3

0

0

0

0

4,7

barnehagens leker og utstyr?

7

3

0

0

0

0

4,7

hygienen i barnehagen?

9

1

0

0

0

0

4,9

barnehagens mattilbud?

6

3

0

1

0

0

4,4

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

8

1

0

1

0

0

4,6
Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

-

-

0

0

0

0

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

10

0

0

0

0

0

5,0

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

10

0

0

0

0

0

5,0

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

9

1

0

0

0

0

4,9
Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

10

0

0

0

0

0

5,0

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

-

-

0

0

0

0

4,9

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

10

0

0

0

0

0

5,0
Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

10

0

0

0

0

0

5,0

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

9

1

0

0

0

0

4,9

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

10

0

0

0

0

0

5,0
Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

-

0

0

0

0

-

5,0

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

10

0

0

0

0

0

5,0

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

10

0

0

0

0

0

5,0

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

10

0

0

0

0

0

5,0
Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

5

-

-

0

0

0

4,3

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

-

0

-

0

0

0

4,8

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

9

1

0

0

0

0

4,9

 

 

Svært nyttig

Ganske nyttig

Verken nyttig eller unyttig

Litt nyttig

Ikke nyttig

Vet ikke

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

8

2

0

0

0

0

4,8
Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

10

0

0

0

0

0

5,0

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

-

-

0

0

0

0

4,9

 

 Tilvenning og skolestart

 

Ja

Nei

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året?

5

5

 

 

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

5

0

0

0

0

0

5,0