Foreldreundersøkelsen 2023

Vi fortsetter å jobbe for at barn og foreldre skal oppleve en verdifull hverdag i Lille-Jong barnehage. Vi er godt fornøyd med årets resultater fra foreldreundersøkelsen 2023. Takk for tilliten dere viser oss hver dag og gode tilbakemeldinger.

Resultatene av foreldreundersøkelsen kan du se her